Max 2 laxfiskar per dag och kort.

Barn under 11 år får dock fiska på kortet i målsmans sällskap men fångstbegränsningen på 2 fiskar gäller fortfarande kortet.

Ett spö per person.

Endast spinnfiske eller flugfiskeutrustning ej kastflöte.

Fiske med mask räka, levande bete, luktmedel eller annat agn förbjudet.

Ej flytring eller båt.

Vinterfiske från is ej tillåtet

Rapportera på fångsrapporten vid parkeringen.

Eld får endast göras upp på därför avsedd plats.

Kasta ej fimpar eller linrester i naturen.

Karp utsatt för att begränsa beväxning.
Karp får ej fiskas och av misstag fångad karp skall omedelbart återsättas.

Överträdelse mot gällande regler medför beslagtagning av fisk och redskap samt polisanmälan och avstängning från vattnen.
 
          Tillbaka    Angelbestimmungen    Fishing ruels
   
          Fiskeregler Skarups Fritidsfiske