Fiskekort löses i automat vid parkeringen.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Barn under 11 år får dock fiska på kortet i målsmans sällskap men fångstbegränsningen på 2 fiskar gäller fortfarande kortet.
 
Kort pris 250:-  eller 26 euro.
Swich   0705832091
Vid ej löst kort tillkommer kontrollavgift på 600:-
Hela fisket kan hyras enligt separat överenskommelse.

OBS: Karp utsatt för att begränsa beväxtning.
          Av misstag fångad Karp skall omedelbart återsättas.
          Vid eventueltt karpfiske polisamäls det.        

                   Tillbaka