Fiskekort löses i automat vid parkeringen.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Barn under 11 år får dock fiska på kortet i målsmans sällskap men fångstbegränsningen på 2 fiskar gäller fortfarande kortet.
 
Kort pris 220:-   eller 23 euro.

Hela fisket kan hyras enligt separat överenskommelse.

OBS: Karp utsatt för att begränsa beväxtning.
          Fångad Karp skall omedelbart återsättas.


        

                   Tillbaka